4070 normovací datum stroje změněno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Řídící systém pracuje s interními fyzikálními veličinami (mm, stupně, s, pro dráhy, rychlosti, zrychlení a pod.). Jednotky pro zadávání a výstup při programování nebo ukládání dat jsou částečně jiné (ot/min, m/s2, atd).

Přepočet se provádí pomocí volitelných normovacích faktorů (systémově specifické pole dat) MD 10 230: SCALING_FACTORS USER_DEF[n] (n ... číslo indexu 0 - 10), když je příslušný maskovací bit nastaven na "1".

Jestliže je maskovací bit nastaven na 0, provádí se normování pomocí standardních interních faktorů.

Následující data stroje MD ovlivňují normování jiných dat stroje MD:

         10 220: SCALING_USER_DEF_MASK

         10 230: SCALING_FACTORS_USER_DEF

         10 240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC

         10 250: SCALING_VALUE_INCH

         30 300: IS_ROT_AX.

Po změně těchto dat stroje MD je nutno znovu provést rozběh NCK. Teprve potom se provede správné zadání závislých dat.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pokud byl alarm indikován po zavedení konzistentního souboru dat stroje MD, musí se zavedení provést novým rozběhem NCK. (V souboru jsou data stroje MD závislá na normování před normovacími faktory.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.