4075 datum stroje %1 (a evtl. další data) se vzhledem k chybějícím přístupovým právům %2 nezměnilo

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = úroveň ochrany proti zápisu data stroje MD

Při vykonávání souboru TOA, příp. při zápisu dat stroje MD z technologického programu byl proveden pokus zapsat datum stroje MD, jehož stupeň ochrany je vyšší, než přístupové právo momentálně nastavené v řídícím systému. Příslušné datum stroje MD se nezapíše, pokračuje se ve vykonávání programu.
Tento alarm se vypíše pouze při prvním zjištěném porušení ochrany proti zápisu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pomocí zámkového spínače nebo zadáním hesla nastavit potřebnou úroveň přístupu příp. vymazat příslušná data ze souboru MD/technologického programu.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.