4076 %1 data stroje nelze změnit s přístupovým právem %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = počet dat stroje MD
%2 = nastavené oprávnění k přístupu

Při vykonávání souboru TOA, příp. při zápisu dat stroje MD z technologického programu byl proveden pokus zapsat datum stroje MD, jehož stupeň ochrany je vyšší, než přístupové právo momentálně nastavené v řídícím systému. Příslušná data stroje MD se nezapíší, pokračuje se ve vykonávání programu.
Tento alarm se zruší při kvitování alarmu EXBSAL_MD_PERMISSION_DENIED. Lze ho zrušit pouze pomocí Power On.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pomocí zámkového spínače nebo zadáním hesla nastavit potřebnou úroveň přístupu příp. vymazat příslušná data ze souboru MD/technologického programu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.