4077 Nová hodnota %1 data stroje MD %2 nebyla nastavena. Vyžaduje  %3 bajtů paměti %4 navíc.

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = nová hodnota data stroje

%2 = číslo data stroje

%3 = počet bajtů vyžadováných navíc

%4 = druh paměti

Pokusilo se opatřit uvedené datum stroje konfigurující paměť  novou hodnotou.

Změna není provedena, protože by měla za následek smazání uživatelské paměti. Změna vyžaduje více uživatelské paměti, než je dispozici.

Třetí parametr udává počet bajtů, o který byla překročena maximální uživatelská paměť.

Čtvrtý parametr udává druh dotyčné paměti, jejíž mez bude překročena:

"D" představuje dynamickou resp. nevyrovnávanou uživatelskou paměť (kde se např. nacházejí proměnné LUD). Velikost tohoto typu paměti je stanovena aktuální kapacitou paměti  a hodnotou data stroje MM_USER_MEM_DYNAMIC (18210).

"S" představuje statickou resp. vyrovnávanou uživatelskou paměť (kde se nacházejí programy součástí, korekční data, R parametry, data nástroje). Tento typ paměti je stanoven aktuální konfigurací paměti a hodnotou data stroje MM_USER_MEM_BUFFERED (18230).

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Pokud změna byla nezamýšlená, může se přímo pokračovat.

Alarm pak nemá negativní důsledky.

Odstranění závisí na oprávnění k přístupu a na aktuální konfiguraci paměti NCK:

předpokládaná změna není možná -> zkusit to ještě jednou menší hodnotou. Přitom pozorovat, jak se mění hodnota počtu bajtů.

Koupit více paměti? Tato možnost závisí na použitém modelu.

Uživatelská paměť NCK je možná nastavena menší, než je možné. Příslušným oprávněním k přístupu lze měnit data stroje (viz nahoře).

Pokračování programu

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.  


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.