4080 chybná konfigurace indexovací osy v datu stroje  %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD

Přiřazení tabulky poloh k ose dělení nebo obsah tabulky poloh je špatný, příp. byla délka tabulky poloh parametrizována s 0.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

V závislosti na druhu chyby se vypíší 3 označení MD.

1.                $MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB (osově spefické datum stroje MD 30 500):
         Chyba je ve vícenásobném přiřazení tabulky poloh (NCK-MD 10 910/10 930                INDEX_AX_POS_TAB_n) osám rozdílných typů (lineární/rotační).

2.                $MN_INDEX_AX_POS_TAB_n (NCK-MD 10 910/10 930):
         Obsahy tabulky n jsou chybné.

                                         Zadané polohy musí být uspořádány podle rostoucí velikosti.

                                         Určitá poloha nesmí být zapsána vícekrát.

                                         Jestliže je tabulka přiřazena jedné nebo více osám "modulo, smí obsahy být                                                                pouze v intervalu 0 až <360 stupňů.

3.                $MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_n (NCK-MD 10 900/10 920):
         Délka indikované tabulky poloh n byla uvedena s 0.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.