4100 opravena doba taktu systému/děliče taktu snímání pro digitální pohon

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Data stroje MD 10 050: SYSCLOCK_CYCLE_TIME (základní takt systému) a/nebo MD 10 080: SYSCLOCK_SAMPL_TIME_RATIO (dělící faktor taktu regulátoru polohy pro snímání skutečné polohy) byla upravena. Takt snímání, podle kterého se synchronizuje digitální pohon (základní takt pohonu) musí být 4-, 8-, 16- nebo 32-násobek 31,25 ms.

Změny je nutno provést tak, aby se programovatelný hardwarový dělič nastavil podle volby základního taktu systému v MD 10 050: SYSCLOCK_CYCLE_TIME tak, aby se zvolený čas a základní takt pohonu pohybovaly v rastru 31,25 ms. Jestliže tento požadavek s uvedenými hodnotami nelze dodržet (na př. protože základní takt systému není násobkem 31,25 s), zvětší se základní takt systému automaticky tolik, aby základní takt pohonu ležel v rastru 31,25 ms.

Novou hodnotu SYSCLOCK_CYCLE_TIME lze zjistit v MD 10 050.

Nastavení taktu regulátoru polohy lze provést v následujících stupních:

         až 4                 ms   125 ms odstupňování

         až                8                 ms 250 ms odstupňování

         až                16                 ms   0,5 ms odstupňování

         až                32                 ms     1 ms odstupňování

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Není nutná žádná odpomoc. Indikaci alarmů lze smazat pomocí RESET.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.