4101 takt regulátoru polohy pro digitální pohon snížen na %1 ms

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec (čas v ms)

Dělič taktu regulátoru polohy v NCK-MD 10 060: POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO byl nastaven tak, že takt regulátoru polohy byl větší než 16 ms. Mezní hodnota pro měnič 611D je ale 16 ms.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Není nutná žádná odpomoc. Indikaci alarmů lze smazat pomocí RESET.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.