4110 Faktor taktu IPO zvětšen na %1 ms

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec (nový IPO-takt)

Dělič taktu IPO byl nastaven na hodnotu, která nebyla celočíselním násobkem taktu polohové regulace. Dělič (MD 10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO) byl zvětšen.

U systémů s Profibus-DP bylo  10074 PLC_IPO_TIME_RATIO modifikováno v SDB1000 na základě změněného taktu DP (MD 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME ).

 

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Datum stroje 10074 PLC_IPO_TIME_RATIO bylo přizpůsobeno.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET.  Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.