4111 PLC takt zvětšen na %1 ms

Top  Previous  Next

Vysvětlení

% 1 = řetězec (nový PLC takt)

Dělič PLC taktu byl nastaven na hodnotu, která nebyla  celočíselným násobkem děliče

IPO taktu. Dělič ( MD 10074 PLC_IPO_TIME_RATIO )  byl zvětšen.

U systémů s Profibus-DP bylo  10074 PLC_IPO_TIME_RATIO modifikováno v SDB1000 na základě změněného taktu DP (MD 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME ).

 

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Datum stroje 10074 PLC_IPO_TIME_RATIO bylo přizpůsobeno.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET.  Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.