4060 byla zavedena standardní data stroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Při příštím rozběhu systému se standardní data stroje MD zavedou pomocí systémově specifického data MD 11 200: INIT_MD když:

         vypadlo zálohovací napětí MD nebo

         po inicializaci pro zavádění standardních dat stroje MD.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Po automatickém zavedení standardních dat stroje MD je nutno zadat/zavést individuální data stroje MD příslušného zařízení.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.