4050 označení kódu NC %1 nebylo v %2 změněno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: staré označení
%2 = řetězec: nové označení

Přejmenování NC-kódu nebylo možné z některého z následujících důvodů:

         staré označení neexistuje

         nové označení leží v oblasti jiného typu.

Klíčová slova/NC-kódy lze měnit pomocí dat stroje MD, pokud se neopustí oblast typu.

Typ 1: "pravé" kódy G:                                G02, G17, G33, G64, ...

Typ 2: pojmenované kódy G:                ASPLINE, BRISK, TRANS, ...

Typ 3: volitelné adresy:                                X, Y, A1, A2, I, J, K, ALF, MEAS, ...

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Opravit pole dat stroje MD 10712: NC_CODE_CONF_NAME_TAB (stupeň ochrany 1).

Seznam sestavit následujícím způsobem:

sudá adresa:                                                                měněné označení
následující lichá adresa:                nové označení

na př.:                NC_USER-CODE_CONF_NAME_TAB [10] = "ROT"
         NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB [11] = " "
         maže funkci ROT z řídícího systému

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.