4040 kanál %1: označení osy %2 není konzistentní s datem stroje %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení
%3 = řetězec: označení data stroje MD

Použití uvedeného označení osy v indikovaném datu stroje MD není konzistentní s konfigurací os kanálu v MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED a 20050 AXCONF_GEOAX_ ASSIGN_ TAB.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit označení v datech stroje MD: 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB, 20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB a/nebo 20050 AXCONF_GEOAX_NAME.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.