4032 kanál:  %1 nesprávné označní pro příčnou osu v %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = řetězec: označení MD

Na základě konfigurace os v $MC_GCODE_RESET_VALVES popř. $MC_DIAMETER_AX_DEF se na označeném místě očekává označení příčné osy .

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC stop při alarmu.

NC není připraven k provozu.

BAG není připravena k provozu.

Blok.startu NC.

Odpomoc

Doplnit korektní označení.

VYP-ZAP NC systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.