4030 kanál %1: chybí označení v datu stroje %2[%3]

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení data stroje MD
%3 = index: index pole dat stroje MD

Na základě konfigurace os v MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED a 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_ TAB se v indikovaném datu stroje MD očekává označení osy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat konfiguraci os a zapsat chybějící označení do MD, nebo, pokud osa neexistuje, zapsat do kanálově specifického data stroje MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED pro tuto osu kanálu osu stroje 0. Pokud se jedná o geometrickou osu, která se nemá používat (výlučně u 2-osého opracování, na př. u soustruhů), je navíc nutno zapsat do kanálově specifického data stroje MD: 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB pro odpovídající geometrickou osu osu kanálu 0.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.