4026 Datum stroje %1[%2], link-osa NC%3_AX%4  není použita žádným kanálem

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje

%2 = index: MD-Array-Index

%3 = číslo NCU

%4 = číslo osy stroje

Link-osa není zreferencována žádným kanálem.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Korektní a úplné přiřazení logické úrovně os.

Zkontrolovat data stroje MC_AXCONF_MACHAX_USED a MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB

Pokračování programu

Zrušit alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.