4024 Chybná konfigurace os následkem chybějících dat stroje pro osový kontejner

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU-jednotky

%2 = číslo osového kontejneru

Nebylo možné konfigurovat osy, protože nejsou k dispozici data stroje pro osový kontejner. Chyba se může vyskytovat jen na základě chyb v komunikaci. Výpadek komunikace musí být dodatečně indikován dalšími alarmy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Odstranění problémů v link-komunikaci (viz další přítomná hlášení alarmu)

Pokračování programu

Zrušit alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.