4021 kanál %1: označení %2 použito v datu stroje %3 vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení
%3 = řetězec: označení data stroje MD

Při stanovení názvu geometrických os a osy kanálů v kanálově specifických tabulkách bylo použito označení, které již v řídicím systému existuje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Pro zadávané označení použít sled znaků, který ještě není v systému použit (max. 32 znaků).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.