4020 označení %1 použito v datu stroje %2 vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení
%2 = řetězec: označení data stroje MD

Při stanovení názvu os stroje, Eulerových úhlů, vektorů směru, normálových vektorů, interpolačních parametrů a souřadnic mezilehlých bodů v tabulkách NCK (pole) bylo použito označení, které již v řídícím systému existuje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Pro zadávané označení použít sled znaků, který ještě není v systému použit (max. 32 znaků).

Pokračování programu

Vymazat ve všech kanálech těchto BAG alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.