4019 Další polohování osového kontejneru %1 není v aktuálním stavu NCU %2  dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU jednotky

%2 = číslo osového kontejneru

Tato chyba se vyskytuje pouze v případě přímého polohování kontejneru.

Při přímém polohování kontejneru musí jen jeden kanál aktivovat jazykový příkaz NC k dalšímu polohování kontejneru. Aby toto mohlo být zabezpečeno, musí se ostatní kanály nacházet ve stavu RESET, resp. nesmí se právě pojíždět osami.

U NCU-Linku platí nahoře uvedená podmínka pro všechny kanály sdružení NCU jednotek.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Blokování stopu NC při alarmu.

Odpomoc

Program je nutno přerušit resetem, resp. všechny ostatní kanály musí být stejně tak uvedeny do stavu RESET

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.