4018 Osový kontejner %1, místo %2 nepoužito žádným kanálem

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osového kontejneru

%2 = místo v osovém kontejneru

Místo v osovém kontejneru není zreferencováno žádným kanálem.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Blokování stopu NC při alarmu.

Odpomoc

Korektní a úplné přiřazení míst v kontejneru.

Zkontrolovat data stroje MC_AXCONF_MACHAX_USED a MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.