4017 Osový kontejner %1, místo %2 je již použito jednotkou NCU %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osového kontejneru

%2 = místo v osovém kontejneru

%3 = číslo NCU jednotky

Místo v osovém kontejneru je přes logickou úrovní os (datum stroje: MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB)

několikrát zreferencováno. U NCU-Linku může být vícenásobná reference způsobena i jinou NCU jednotkou sdružení NCU-jednotek.

Příklad: Kontejner1 místo1 bylo chybně  zreferencováno (dvakrát)

         MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB[0] = CT1_SL1

         MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB[6] = CT1_SL1

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Blokování stopu NC při alarmu.

Odpomoc

Korektní a úplné přiřazení míst v kontejneru.

Zkontrolovat data stroje pro přiřazení logické úrovně os
(MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB )

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.