301702 osa %1, pohon %2: chybné invertování stopy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

U rotačních vřeten bez rozhraní EnDat, které běží s komfortními regulačními jednotkami, nesmí být zapnuto invertování stopy (MD_1011.0=1). Jinak dojde k této chybě.

-  MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečné hodnoty IM)

 

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Blokování NC-Startu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
U rotačních vřeten bez rozhraní EnDat, které běží s komfortními regulačními jednotkami, musí být invertování stopy zabezpečeno přepájením stop A a B:

A <-> B und  A* <-> B*

 

Pokračování programu                
           

                 VYP-ZAP systém NC.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.