301701 osa %1 pohon %2: mezní hodnota bezpečné rychlosti příliš velká  POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

Při rozběhu řízení.

Působení

Je přerušen proces rozběhu. Impulsy zůstanou blokovány.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

Mezní hodnota bezpečné rychlosti je vyšší než rychlost, odpovídající meznímu kmitočtu 200 kHz. (300 kHz u 840D od SW4.2 a u 840C od SW6.1)

         Max. dovolené kontrolovatelné otáčky se zjistí takto:

         bmc help0009.wmf

            podmínka kontroly

         bmc help0010.wmf  

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Startu.

NC-Stop při alarmu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat hodnotu v datu stroje MD 1331: $MD_SAFE_VELO_LIMITn (mezní hodnota pro bezpečnou rychlost), případně opravit a provést POWER ON.
 

Pokračování programu                
           

                 VYP-ZAP systém NC.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.