300951 osa %1 pohon %2: probíhá Teststop

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Impulsy jsou vymazány.

1. Nedošlo-li po době, projektované v MD 1357: $MD_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME (doba pro kontrolu vymazání impulsů), ke kladnému potvrzení vymazání impulsů, odblokuje se STOP A. Je-li vymazání impulsů během projektované doby interně v pohonu potvrzeno, nedojde k žádné stopreakci. Hlášení zůstane volbou přes SGE Volba Teststopu tak dlouho přítomné, až bude volba zrušena.  

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

Teststop byl uživatelem aktivován nastavením SGE "Volba Teststopu". Impulsy jsou vymazány.

Nedošlo-li po době, projektované v MD 1357: $MD_SAFE_PULSE_DIS_CHECK_TIME (doba pro kontrolu vymazání impulsů), ke kladnému potvrzení vymazání impulsů, odblokuje se STOP A.

Je-li vymazání impulsů během projektované doby interně v pohonu potvrzeno, nedojde k žádné stopreakci. Hlášení zůstane volbou přes SGE Volba Teststopu tak dlouho přítomné, až bude volba zrušena.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Hlášení zmizí automaticky po ukončení testu smazáním SGE Volba teststopu.

Byl-li vybaven STOP A, je možný opětný rozběh pouze přes POWER ON.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.