300950 osa %1: pohon %2 není bezpečně zreferencován

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Není zahájena žádná stopreakce. Hlášení zůstane při aktivaci funkce SN/SE tak dlouho přitomno, až se dosáhne stavu osy Osa bezpečně zreferencována.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 =  číslo ohonu
%3 = %4 =

1.) Osa není vyrovnána s referenčním bodem, nebo

2.) Uživatelský souhlas pro tuto osu chybí resp. byl anulován, což se např. může stávat, jestli osa byla po vypnutí stroje pohybována, takže klidová poloha uložená před vypnutím již nesouhlasí.

Uživatel je tímto hlášením vyzván, aby potvrdil aktuální skutečnou polohu. K tomu musí být předem zjištěna poloha např. takto:

- změřit polohu

- najet do známé polohy

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Není-li možné žádné bezpečné referencování, musí uživatel dát softtlačítkem uživatelský souhlas pro novou polohu. Tímto uživatelským souhlasem bude horní poloha označena jako bezpečná, t.zn., že je dosažen stav osy Osa bezpečně zreferencována.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.

bmc help0008.wmf Varování

Nebyla-li osa bezpečně zreferencována a není-li dán souhlas uživatele, potom platí:

nbezpečné narážky jsou aktivní a ještě nejsou bezpečné
nbezpečné koncové polohy nejsou ještě aktivní.

This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.