300915 osa %1, pohon %2: překročena bezpečná koncová poloha                RESET

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon je zastaven reakcí, projektovanou v datu stroje MD 1362: $MD_SAFE_POS_STOP_MODE. Po ukončení stopreakce zůstane pohon v regulaci, přičemž osa  je hlídána na SBH (bezpečné zastavení provozu).

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
Osa přejela koncovou polohu, která je zapsána v datu stroje
MD 1334: $MA_SAFE_POS_LIMIT_PLUSn (horní mezní hodnota pro bezpečnou koncovou polohu)

MD 1335: $MA_SAFE_POS_LIMIT_MINUSn (dolní mezní hodnota pro bezpečnou koncovou polohu)

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Pokud nedošlo k žádné zjevné nesprávné obsluze:

Zkontrolovat zadanou hodnotu data stroje. Zkontrolovat bezpečné vstupní signály (SGE): je zvolena správná z 2 koncových poloh? Souhlasí-li jak MD, tak i SGE, zkontrolovat stroj, zda není poškozen popř. toto odstranit.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.