300914 osa %1, pohon %2: překročena bezpečná rychlost RESET

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon je zastaven reakcí, projektovanou v datu stroje MD 1361: $MD_SAFE_VELO_STOP_MODE. Po ukončení stopreakce zůstane pohon v regulaci, přičemž je osa hlídána na bezpečné zastavení provozu (SBH)

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
Osa se pohybovala příliš rychle, a to rychleji než bylo dovoleno v datu stroje MD 1331: $MD_SAFE_VELO_LIMITn (mezní hodnoty pro bezpečnou rychlost).

Pokud je aktivována funkce "korekce bezpečné rychlosti" v  MD1301: $MD_SAFE_FUNCTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí), musí být u SG2 a SG4 respektován zapsaný korekční faktor pro dovolenou rychlost.

 

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat vstupní hodnoty dat stroje. Zkontrolovat bezpečné vstupní signály: byla navolena správná z 4 rychlostních mezí?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem  RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.