300911 osa %1 pohon %2: defekt v kontrolním kanálu                                

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy
%2 = číslo pohonu

 
Při vzájemném porovnání obou kontrolních kanálů byl zjištěn rozdíl mezi vstupními daty nebo výsledky monitorování. Jedno z monitorování již nefunguje spolehlivě, tzn. není už možný bezpečný provoz.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Najít rozdíl mezi kontrolními kanály. Kód chyby, který ukazuje příčinu, je zobrazen takto:

u 840D je vypsán spolu s textem alarmu

u 840C MD 301: diagnostika pro STOP F

u 611D MD 1395: $MD_SAFE_STOP_F_DIAGNOSIS (diagnostika pro STOP F)

Význam kódu chyby lze najít takto:

u 840D: popis alarmu 27001

u 840C: popis alarmů 1336* / 2097*

Je možné že bezpečnostně relevantní data stroje již nejsou stejná nebo že bezpečnostní vstupy SGE nemají stejnou úroveň (změřit resp. kontrolovat v servisním obrazu SI). Nelze-li najít takovou chybu, může chyba být v CPU, jako na př. "překlopená" paměťová buňka. Tato chyba může být přechodná (odstranitelná pomocí Power On) nebo trvalá (když se po Power ON znovu objeví, vyměnit hardware).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem  RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.