300910 osa %1, pohon %2: vybaven Stop E                RESET

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon je zastaven NC systémem funkcí STOP E. Po ukončení stopreakce zůstane pohon v regulaci, přičemž je osa kontrolována na bezpečné zastavení provozu (SBH).

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

 
Je-li spuštěn STOP E, může to mít více důvodů (závisle na projektování):

1. Sepnutí hlídání bezpečné rychlosti (MD 1361: $MD_SAFE_VELO_STOP_MODE (stopreakce bezpečné rychlosti)

2. Sepnutí hlídání bezpečné koncové polohy (MD 1362: $MD_SAFE_POS_STOP_MODE (stopreakce bezpečné koncové poloha)).

Alarm signalizuje ze strany NC spuštění rozšířeného zastavení a zpětného pohybu ESR (840C) nebo LIFTFAST-ASUP (840D) a interní aktivaci bezpečného zastavení provozu v NC a pohonu.

 

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Uživatel musí zjistit příčinu a zahájit příslušná opatření.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.