300908 osa %1, osa %2: vybaven Stop C                                                                                RESET

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon se zastaví přes STOP C. Po ukončení stopreakce zůstane pohon v regulaci, přičemž je osa kontrolována na SBH (bezpečné zastavení provozu)

Vysvětlení

%1 = číslo osy

%2 = číslo pohonu

Byl-li vybaven STOP C, může to mít více důvodů (závisle na projektování):

Zareagovalo hlídání bezpečné rychlosti $MD_SAFE_VELO_STOP_MODE (stopreakce bezpečné rychlosti) nebo MD 1363: $MD_SAFE_VELO_STOP_REACTION (stopreakce specifická pro bezpečnou rychlost) (840D od SW4.2)).

Zareagovalo hlídání bezpečné koncové polohy $MD_SAFE_POS_STOP_MODE (stopreakce bezpečné koncové polohy)).

Alarm signalizuje spuštění brzdění na hranici proudu a interní aktivaci bezpečného zastavení provozu.

 

Odezva

Blokován NC-Start.

NC-Stop při alarmu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Uživatel musí zjistit příčinu a zahájit příslušná opatření.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 

 

 

300909 osa %1, pohon %2: vybaven Stop D                                RESET

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon je zastaven NC-systémem funkcí STOP D. Po ukončení stopreakce zůstává pohon v regulaci, přičemž je osa kontrolována na bezpečné zastavení provozu (SBH).

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

Je-li spuštěn STOP D, může to mít více důvodů (závisle na projektování):

1. Sepnutí  hlídání bezpečné rychlosti (MD 1361: $MD_SAFE_VELO_STOP_MODE (stopreakce bezpečné rychlosti)

nebo

MD 1363: $MD_SAFE_VELO_STOP_REACTION (stopreakce specifická pro bezpečnou rychlost)  (840D od SW4.2)).

2. Sepnutí hlídání bezpečné koncové polohy (MD 1362: $MD_SAFE_POS_STOP_MODE (stopreakce bezpečné koncové poloha)).

Alarm signalizuje ze strany NC spuštění brzdění na dráze a interní aktivaci bezpečného zastavení provozu v NC a pohonu.

 Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Uživatel musí zjistit příčinu a zahájit příslušná opatření.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.