300907 osa %1 pohon %2: překročena tolerance bezpečného zastavení  provozu POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon se zastaví přes STOP A nebo STOP B. Přitom se blokují impulsy přes relé Pohon_IMP.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu
Skutečná poloha se příliš vzdálila od požadované/klidové polohy (mimo okno zastavení). Okno zastavení je parametrizováno přes MD 1330: $MD_SAFE_STANDSTILL_TOL (tolerance zastavení pro bezpečné zastavení provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat toleranci pro bezpečné zastavení provozu: hodí se hodnota k přesnosti a dynamice regulačního obvodu osy?
Když ne, pak je třeba zvětšit toleranci.

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.