300906 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná rampa brzdění

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon se zastaví přes STOP A.

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Skutečná rychlost osy se nesnížila při brzdění při npož. = 0, nýbrž překročila rychlostní mez při brzdění a toleranci zapsané v MD MD 1348 : $MD_SAFE_VELO_TOL (tolerance skutečné rychlosti pro bezpečnou rychlostní funkci brzdění).

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

NC-Stop při alarmu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat průběh brzdění a případně přizpůsobit toleranci rychlosti v MD 1348: $MD_SAFE_VELO_TOL (tolerance skutečné rychlosti pro bezpečnou rychlostní funkci brzdění)

Opětný rozběh je pouze možný přes POWER ON.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.