300901 osa %1 pohon %2: vybaven Stop B                                                                POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon se zastaví přes STOP B. Potom se zablokují impulsy přes relé Pohon_IMP.

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = číslo pohonu

Byl-li vybaven STOP B, může to mít více důvodů:

         Zapůsobilo bezepečné hlídaní zastavení.

         Vyvolání po STOPu F, t.zn. vyskytla se chyba při křížovém porovnání.

Stopreakce specifická pro SG byla nastavena na STOP B a zareagovala.

 

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Uživatel musí zjistit příčinu a zahájit příslušná opatření.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.