301703 osa %1, pohon %2: druh snímače/motoru není vhodný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Je-li zvolen lineární motor (výběrové menu motorů), ale k tomu nebylo konfigurováno žádné lineární měřítko (MD_1011.4=0), nebo je-li zvolen otáčející se motor, a k tomu bylo konfigurováno lineární měřítko (MD_1011.4=1), pak dojde k této chybě.

-  MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečné hodnoty IM)

 

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Druh snímače musí být parametrizován podle druhu motoru.

Pokračování programu

VYP - ZAP systém NC


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.