301704 osa %1, pohon %2: vzdálenost pólpáru/rozteč mřížky není interně znázornitelné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

U lineárních motorů se vypočte z dat vzdálenosti pólpáru a rozteče mřížky ekvivalentní (interní) číslo pólpáru a (interní) počet rysek snímače. K tomu se musí počet rysek snímače celočíselně vejít do jedné nebo x vzdáleností pólpáru. Není-li výsledek celočíselný u vzdálenosti pólpáru/rozteči mřížky*x (do x=16) nebo je-li větší vypočtený interní číslo rysek snímače, zruší se toto chybové hlášení. Jako celočíselný je absolutně interpretován výsledek s tolerancí +/- 0,001.

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Blokován NC-Start.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály na rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Dlouhé dráhy pojezdu:

Měl by být použit systém měření délek, jehož rysky snímače se vejdou celočíselně do x* vzdáleností.

Krátké dráhy pojezdu:

U krátkých dráh pojezdu se může akumulovat pouze malá chyba, která se sotva projeví na dosažitelné síle a na zahřívání, pokud počet rysek snímače se hůře než +/-0,001 vejde do vzdálenosti pólpáru. Doporučuje potom, vzdálenost pólpáru nepatrně změnit:

Příklad:

Vzdálenost pólpáru: 56,8 mm, rozteč mřížky: 2,7 um

= počet pólpárů = 1, rysky snímače = 21037,037 = chyba

Obejití chyby zapsáním vzdálenosti pólpáru=56,7999 mm.

= počet pólpárů = 1, rysky snímače = 21037,0 = žádná chyba.

Pokračování programu

VYP - ZAP systém NC


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.