301705 osa %1, pohon %2:  vzdálenostně kódované měřítko chybně parametrizováno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Při navolení vzdálenostně kódovaného měřítka (MD_1011.7=1) musí být také konfigurován systém měření délek (MD_10011.4=1). Mimoto nesmí data stroje MD 1040, 1041 a 1042 být nula nebo záporné.

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Blokován NC-start.

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat data stroje MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečné hodnoty IM), 1040, 1041 a 1042 a případně korigovat.

Pokračování programu

VYP - ZAP systém NC.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.