301706 osa %1, pohon %2: parametrizování polohy narážky neplatné     POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Alespoň jedna z parametrizovaných a přes MD 1301: $MD_SAFE_FUNCTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí) uvolněných narážek porušuje pravidlo, že poloha narážky nesmí ležet v rozsahu tolerance kolem polohy modulo.

Jako rozsah tolerance platí:

               - při neaktivní synchronizaci narážek (MD 1301 Bit 7 = 0):

dolní hodnota modulo + POS_TOL                                <=                                poloha narážky

horní hodnota modulo - POS_TOL                                                                poloha narážky

- při aktivované synchronizaci narážek (MD 1301 Bit 7 = 1):

dolní hodnota modulo + POS_TOL                                <=                                poloha narážky

horní hodnota modulo - POS_TOL_CAM_TOL                poloha narážky

 

Objasnění:

POS_TOL :                tolerance skutečné hodnoty (MD 1342: $MD_SAFE_POS_TOL)

                         (tolerance křížového porovnání skutečných hodnot))

CAM_TOL :                tolerance narážky                       (MD 1340:                $MD_SAFE_CAM_TOL)

                         (tolerance pro bezpečné narážky))

dolní/horní hodnota modulo:

         je určena datem stroje MD 1305: $MD_SAFE_MODULO_RANGE.

                         (rozsah skutečných hodnot pro bezpečné narážky u rotačních os)

Odezva

Proces rozběhu se přeruší, indikace alarmu. Impulsy zůstanou blokovány.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat/korigovat parametrizování poloh narážek v

MD 1336: $MD_SAFE_CAM_POS_PLUS (poloha narážek plus pro bezpečné narážky) resp.

MD 1337: $MD_SAFE_CAM_POS_MINUS (poloha narážek minus pro bezpečné narážky) a provést POWER ON.

Zkontrolovat MD 1305: $MD_SAFE_MODULO_RANGE (rozsah skutečných hodnot pro bezpečné narážky u rotačních os).

Pokračování programu

VYP - ZAP systém NC.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.