301707 osa %1, pohon %2: parametrizování hodnoty modulo pro bezpečné narážky neplatné   POWER ON

Top  Previous  Next

Vyvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Rozsah modulo narážek pro rotační osu, parametrizovaný  přes MD 1305: $MD_SAFE_MODULO_RANGE (rozsah skutečných hodnot pro bezpečné narážky u rotačních os) porušuje pravidlo, že smí být nastaveny pouze celočíselné násobky 360 stupňů.

Odezva

Indikace alarmů. Blokování impulsů. Blokován NC-Start. Indikace na rozhraní NC/PLC. BAG není připravena k provozu. Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Změnit parametrizování rozsahu modulo narážky v MD 1305: $MD_SAFE_MODULO_RANGE (rozsah skutečných hodnot pro bezpečné narážky u rotačních os).

Pokračování programu

Alarm je vybaven během rozběhu. Potvrzení alarmu pomocí POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.