301708 Osa %1, pohon %2 synchronizace skutečných hodnot není dovolena
                         POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Byla navolena synchronizace skutečných hodnot při driftu / skluzu v MD 1301: $MD_SAFE_FUNCTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí), což je dovoleno pouze pro monitorování SBH/SG (bezpečného zastavení provozu/bezpečné rychlosti), protože u těchto monitorování nemá absolutní skutečná poloha význam. Je však navíc navoleno monitorování bezpečných koncových poloh a/nebo bezpečných narážek.

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Blokován NC-start.

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

 

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Odvolit synchronizaci skutečných hodnot při driftu / skluzu nebo monitorování bezpečných koncových poloh a/nebo bezpečných narážek v MD 1301: $MD_SAFE_FUNCTION_ENABLE (aktivace bezpečných funkcí).

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.