301709 Osa %1, pohon %2 submodul s integrovanou linearizací neplatný
                         POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Jestlize se pouzívá submodul s integrovanou linearizací, pak všechny submoduly na modulu musí pouzívat integrovanou linearizaci.

Byl nalezen submodul s integrovanou linearizací. Ovšem nemely všechny submoduly tuto linearizaci.

Odezva

Indikace alarmů. Blokování impulsů. Blokován NC-Start. Indikace na rozhraní NC/PLC. BAG není připravena k provozu. Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Vyměnit submodul.

Pokračování programu
 

  Alarm je vybaven při rozběhu. Potvrzení alarmu přes POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.