310505 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu v absolutní stopě - kód %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = jemné kódování chyb

absolutní snímač (EQN 1325)

Hlídá se hardware snímače a rozhraní EnDat

Přesnější diagnostika přes kód chyby MD5023: $MD_ENC_ABS_DIAGNOSIS_MOTOR (diagnostika měřicího obvodu motoru, absolutní stopa)

Bit č.              Význam                                                   Poznámky

Bit 0                                Výpadek osvětlení

Bit 1                                Signální amplituda příliš malá

Bit 2                                Nesprávná polohovací hodnota

Bit 3                Přepětí                                    

Bit 4                Podpětí                                    

Bit 5                Nadproud                                            

Bit 6                Nutná výměna baterie                            

Bit 7                Chyba CRC  (vyhodnotit i Bit 13)                  viz dole

Bit 8                Snímač nelze používat

Nedovolené přiřazení absolutní stopy
k inkrementální stopě

Bit 9 Chybná stopa C/D u snímače ERN 1387 (viz dole)
nebo připojen snímač EQN  

Bit 10               Protokoll nelze přerušit

Bit 11                                 Rozpoznána hladina SSI na datovém spoji

Bit 12               TIMEOUT při čtení naměřených hodnot

Bit 13               Chyba CRC (vyhodnotit i Bit 7)                    viz dole

Bit 14 (810D)   Špatný IPU-submodul pro přímý    

                        odměřovací systém

Bit 15               Vadný snímač

Chyba CRC Bit 7 a Bit 13

Bit 7     Bit 13           Význam

0             1               Chyba CRC z SIDA-ASIC

1             0                         Chyba kontrolního checkbyte

1             1                                Chyba při korekci absolutní
                                   stopy inkrementální stopou

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.
 

Odpomoc

Zkontrolovat snímač, vodiče ke snímači a konektory mezi pohonným motorem a modulem
611-D; přezkoušet, jestli nedochází k počasným přerušením (nespolehlivý kontakt) - např. následkem pohybů ve vlečeném kabelu, případně vyměnit motor, kabel..

Špatný typ kabelu

Regulační hardware není vhodný pro rozhraní EnDat (např. regulační modul s EPROM)

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.