310607 Osa %1, pohon %2 ventil nereaguje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Ventil se neřídí požadovanou hodnotou šoupátka ventilu.

Příčina: Ventil není přípojen nebo ventil bez zpětného signálu šoupátka.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Ventil bez zpětného signálu šoupátka: resetovat MD 5530: Bit 2

Zkontrolovat přípojení ventilu

Pokračování programu

Zrušit alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.