310608 osa %1, pohon %2: omezen výstup regulátoru rychlosti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Výstup regulátoru rychlosti je nepřípustně dlouho na svém omezení (MD 5605: SPEEDCTRL_LIMIT_TIME (doba regulátor rychlosti na dorazu)).

Hlídání je aktivní jen tehdy, když požadovaná hodnota rychlosti je menší než MD 5606: SPEEDCTRL_LIMIT_THRESHOLD (práh regulátor rychlosti).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Je pohon zablokován?

Je připojen snímač? (zkontrolovat kabel snímače)

Zkontrolovat stínění na kabelu snímače

Snímač je vadný ?

Zkontrolovat počet rysek snímače

Sepnutí hlídače Uce (reset vypnutím a opětným zapnutím zdroje napájení napětím)

Vyměnit regulační modul.

Přizpůsobit data stroje MD 5605: SPEEDCTRL_LIMIT_TIME a MD 5606: SPEEDCTRL_LIMIT_THRESHOLD mechanickým a dynamickým možnostem osy.

 

Pokračování programu

 Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.