310609 osa %1 pohon %2: překročena mezní frekvence snímače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Skutečná hodnota rychlosti překročí mezní frekvenci snímače fg, max = 650kHz.

 

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

         Eventuálně nesprávný snímač.

Souhlasí MD MD 5005: ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru) se skutečným počtem rysek snímače?

Kabel snímače byl správně připojen?

Snínění kabelu snímače je správně položeno?

Vyměnit snímač

Vyměnit hydraulický modul 611D, přizpůsobit data stroje MD 5605: SPEEDCTRL_LIMIT_TIME a MD 5606: SPEEDCTRL_LIMIT_THRESHOLD mechanickým a dynamickým možnostem osy.

 

Pokračování programu

 Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.