310610 Osa %1, pohon %2 špatná poloha pístu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Tato chyba je vyvolána, když skutečná hodnota polohy pohonu je negativní.

Příčina:

Nesprávný směr počítání skutečné hodnoty polohy na straně pohonu.

Špatné vyvážení nuly pístu.

Je-li pohon zreferencován a posunutí mezi nulou pístu (doraz pístu na straně A)

a nulou stroje zapsáno do MD 5040, smí poloha pístu v MD 5741 mít jen pozitivní hodnoty

(od nuly až do max. zdvihu pístu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Správný směr počítání skutečné hodnoty polohy pohonu, když:

1. poz. požadované napětí (např. generátor funkcí) -> válcový píst se pohybuje od A do B

  pokud ne: invertovat regulační signál (změnit MD 5476 Bit 0)

2. válcový píst se pohybuje od A do B -> v_skut (MD 5707) > 0

  pokud ne: invertovat skutečnou hodnotu (změnit MD 5011 Bit 0)

Zkontrolovat vyvážení nuly pístu a případně korigovat:

  MD 5012 Bit 14 a Bit 15 nastavit na nulu, zabezpečit bootfile, NCK-Reset,

  provést nájezd do referenčního bodu a následně polohové vyvážení.

Pokračování programu

 Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET

310611 Osa %1, pohon %2 Výpadek čidla tlaku

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Bylo zapnuto omezení síly nebo kompenzace tření: nastaveno MD 5241:  Bit 0 nebo Bit 1 a obě skutečné hodnoty tlaku jsou při uvolnění výkonu menší než 2% systémového tlaku MD 5101: WORKING_PRESSURE

Příčina:

Čidlo tlaku nebo přípojné vedení vadné.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zkontrolovat připojení obou čidel tlaku.

Pokud neexistují žádná čidla tlaku:

vypnout omezení síly: resetovat MD 5241: Bit 0

vypnout kompenzaci tření: resetovat MD 5241: Bit 1

Pokračování programu

 Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.