310612 Osa %1, pohon %2 omezení síly vypnuto

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Omezení síly je vypnuto.

Příčina:

Omezení síly je vypnuto, přestože NC-systém zadá mez síly nebo byl navolen nájezd na pevný doraz.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zapnout omezení síly: MD 5241: nastavit Bit 0

Pokračování programu

                Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.