310701 osa %1 pohon %2: takt regulátoru rychlosti neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

V datu stroje pro pohon MD 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME  (takt regulátoru rychlosti) byla zapsána nedovolená hodnota.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu "Sledování".
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Dovoleno: 62,5us <= T <= 500us

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.