310702 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hlídání v modulu 611D zjistilo takt regulátoru polohy mimo dovolené meze.

Mezní podmínky dovoleného taktu regulátoru polohy jsou:

Minimální doba taktu: 250 us

Maximální doba taktu: 4 s

Takt regulátoru polohy musí být násobkem taktu regulátoru rychlosti v datu stroje pro pohon
MD 5001: SPEEDCTRL_CYKLE_TIME.

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Změnit takt polohové regulace na NC

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.