310703 osa %1 pohon %2: dohlížecí takt  neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Takt hlídání MD 5002: MONITOR_CYKLE_TIME (dohlížecí takt) není platný

 

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

viz funkce pohonu "FB / DB1"

MD1002

Pokračování programu

   VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.