310704 osa %1 pohon %2: takt regulátoru rychlosti v osách není stejný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

U 2-osých modulů musí být takt regulátoru rychlosti MD 5001: SPEEDCTRL_CYKLE_TIME   identický pro obě osy.

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Nastavit stejný takt regulátoru rychlosti MD 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME pro obě osy.

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.